รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี WITTY ACCOUNTS AND LAW
โทรศัพท์ : 02-4513599 แฟกซ์ / โทรสาร : 02-8959018 

รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี WITTY ACCOUNTS AND LAW 

สำนักงานบัญชี และกฏหมาย บริการ รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภาษี ปิดงบการเงิน 

บริการงานด้านบัญชี

บริการงานด้านบัญชี

• ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
• จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
• จัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด
• จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 3, 53, 54
• จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
• จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
• ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
• ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี

• ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
• รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
• บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

รับวางระบบบัญชี (Get System Account)

• ทางสำนักงานบัญชี และกฎหมาย Witty Accounts and Law ของเราจะมีทีมงานที่มีความชำนาญการ ทางด้านการวางระบบบัญชีให้แก่องค์กร ในการดำเนินธุรกิจของท่าน ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด เพื่อความเป็นระบบระเบียบด้านบัญชีแก่องค์กรธุรกิจของท่านที่จะก่อให้เกิดสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี

สำนักงาน Witty Accounts & Law (สำนักงานบัญชีกรุงเทพ)

#ติดต่อที่สำนักงาน
บจก.วิทตี้ แอคเค้าท์ แอนด์ ลอว์ 
83/32 ซ.พระรามที่2 ซอย 62 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150

#ติดต่อทางโทรศัพท์
02-451-3599,093-695-1451 (คุณตุ๊กตา)
Line ID : wittyandlaw

Mail : Wittyandlaw1451@gmail.com
โทรสาร : 02-895-9018


บริการจากเรา


บริการงานด้านบัญชี

บริการงานด้านจดทะเบียน

บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี

บริการงานด้านประกันสังคม

บริการงานด้านกฏหมาย

งานบริการสิ่งพิมพ์ต่างๆ

สำนักงานบัญชี Witty Accounts and Law สำนักงานใหญ่

เลขที่ 83/32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 ถนนพะราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4513599 แฟกซ์ / โทรสาร : 02-8959018 โทรศัพท์มือถือ : 09-3695-1451 หรือ 09-9414-5951